РОЗДІЛИ

Акредитиви

АТ “Полтава-банк” активно проводить операції з надання банківських гарантійпоручительствакредитивів та інкасо. Особливість роботи банку полягає в індивідуальному підході до кожного клієнта у вирішенні можливих питань і проблем при проведенні зовнішньоекономічних операцій.

Якщо ви:

  • – Імпортер, і не хочете робити авансову оплату, тому що не впевнені в репутації експортера;
  • – Експортер, і не згодні відвантажувати товар без додаткових гарантій його оплати;
  • – Замовник устаткування, виробництво якого вимагає значних тимчасових витрат (більше 180 днів), а виробник вимагає авансову оплату;
  • – Офіційний дилер чи дистриб’ютор, якому необхідна відстрочка платежу;
  • – Посередник, якому необхідно закупити товар у постачальника і продати його покупцю, але не вистачає оборотних коштів для проведення такої операції;

АТ «Полтава-Банк» пропонує вирішення вищевказаних проблем за допомогою різних схем розрахунків із застосуванням такого інструмента, як документарний акредитив.

Документарні акредитиви широко застосовуються у зовнішньоекономічних розрахунках у всьому світі як дуже надійний, різносторонній і гнучкий платіжний інструмент, який вигідний обом сторонам контракту. За своєю суттю акредитив — це зобов’язання банку, що відкрив акредитив за розпорядженням покупця (апліканта, імпортера), виплатити на користь продавця (бенефіціара, експортера) визначену суму в обговореній валюті після надання продавцем у зазначений термін документів, передбачених в акредитиві, і таких, що підтверджують відвантаження товару (надання послуг). Банк виступає як посередник між продавцем і покупцем.

Використання акредитиву в зовнішньоекономічних операціях доцільне:
• При недостатній достовірній інформації про репутацію контрагентів у силу того, що такі методи розрахунків, як авансова оплата, розрахунки по відкритому рахунку чи інкасо є занадто ризикованими для однієї зі сторін.
• За необхідності одержання додаткових гарантій за рахунок участі у розрахунках третьої сторони — банку. При використанні у розрахунках акредитиву банк гарантує продавцю оплату відвантаженої продукції покупцем після надання належним чином оформлених документів, що обговорені в акредитиві і підтверджують відвантаження товару чи виконання робіт у встановлений термін. У свою чергу покупець одержує гарантії того, що платіж буде здійснено тільки у тому разі, коли надані продавцем документи повністю відповідають вимогам акредитиву.