РОЗДІЛИ

Кредити юридичним особам

АТ «Полтава-банк» є універсальною фінансовою установою, яка своєю основною метою і надалі бачить подальше зміцнення взаємовигідних відносин з клієнтами, а пріоритетним напрямком ставить кредитування корпоративних клієнтів.

АТ «Полтава-банк» надає позикові кошти резидентам України юридичним особам та особам-суб’єктам господарської діяльності без створення юридичної особи у вигляді кредитів та кредитних ліній, як на поточні потреби, так і на фінансування довгострокових проектів у національній та в іноземних валютах, а для надійних позичальників-клієнтів Банку – у вигляді овердрафту на поточний рахунок.

Також АТ «Полтава-банк» надає банківські гарантії, як надійний інструмент забезпечення різних видів зобов‘язань, з мінімальним розміром комісій та в найкоротші строки.

Ми орієнтуємось на довгострокове та взаємовигідне співробітництво з надійними позичальниками, тому до кредитних проектів пред’являються певні вимоги:

 1. Стійкий фінансовий стан позичальника.
 2. Перспективний бізнес позичальника.
 3. Обґрунтована ефективність запропонованого проекту.
 4. Позитивна кредитна історія.
 5. Наявність власного капіталу.
 6. Покриття суми кредиту забезпеченням у співвідношенні не менш, ніж 1:2 (залежно від виду забезпечення).

 

Як забезпечення Банк приймає наступне майно, що належить на праві власності позичальникові або третім особам, а саме:

 1. Нерухомість.
 2. Обладнання.
 3. Транспорт та с/г техніку.
 4. Депозити, розміщені в АТ «Полтава-банк».
 5. Фінансові поруки третіх осіб.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до кваліфікованих працівників Банку, які нададуть Вам професійну консультацію щодо будь-яких питань, пов’язаних  з отримання та обслуговуванням кредитної угоди.

+38 (050) 405 80 68

+38 (0532) 610-226

Овердрафт – кредитний продукт, призначений для короткострокового фінансування поточних витрат та є особливо актуальною формою кредитування для позичальників, яким притаманна сезонність бізнесу.

Овердрафт надається позичальнику шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту овердрафту. Ліміт по овердрафтам встановлюється в межах від 30 до 50% від середньомісячних оборотів по поточному рахунку. Обов`язкова умова кредитування – підтримання щонайменше 50% оборотів по рахунках АТ «Полтава-банк».

Переваги:

 • ліквідація тимчасових розривів між надходженням коштів на поточний рахунок та здійсненням витрат на фінансування господарської діяльності;
 • не потребує відкриття окремого позичкового рахунку;
 • відсутність прихованих комісій;
 • погашення заборгованості здійснюється автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок.

Кредитна лінія – зручний вид кредитного продукту для позичальників з активним бізнесом, що дає можливість отримати додаткові обігові кошти для підтримки та подальшого розвитку бізнесу. Кредитна лінія дозволить отримувати кредитні кошти частинами в межах встановленого ліміту та визначеного кредитним договором терміну з відновленням ліміту кредитування у випадку погашення позичальником отриманого кредиту або його частини.

Види кредитних ліній:

 • відновлювальна – оптимальний вид кредитування для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів, оплати послуг та фінансування інших поточних виробничих витрат;
 • мультивалютна – вид кредитування, при якому позичальникові надається право вибору валюти кредитування для здійснення розрахунків в рамках однієї кредитної лінії. Відсоткові ставки встановлюються окремо для кожної валюти кредитування. Ліміт кредитування визначається в одній, конкретно визначеній валюті.

Переваги:

 • індивідуальний підхід до визначення графіків погашення заборгованості, що дає можливість позичальникові обрати найбільш оптимальний режим погашення заборгованості і, таким чином — мінімізувати витрати на обслуговування кредиту;
 • гнучкий підхід до виду забезпечення;
 • можливість дострокового погашення кредиту в будь-який період дії кредитного договору;
 • відсутність прихованих комісій;
 • можливість довгострокового кредитування в рамках генеральної кредитної угоди.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва

 Метою програми є сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України.

Пріоритетними в рамках програми є наступні напрямки:

 • фінансування суб’єктів підприємництва – сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
 • відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами (акти руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
 • підтримка суб’єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно з цим Порядком строком до 12 місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім тих, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
 • підтримка торговельних компаній;
 • відновлення, ремонт або заміна пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, що підтверджено відповідним актом, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року, за умови забезпечення працездатності генеруючих потужностей до кінця осінньо-зимового періоду 2023/24 року згідно з графіками виконання ремонтів основного обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей, затвердженими Міненерго;
 • фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування “зеленого” тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

Основні умови кредитування за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Цільова аудиторія
 • фізичні особи – підприємці;
 • юридичні особи, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) яких є фізичними особами – резидентами України;
 • сільськогосподарські товаровиробники;
 • суб’єкти господарювання державного або комунального сектору економіки.
Форма кредитування Кредит/кредитна лінія
Валюта кредитування Гривня
Максимальна сума кредиту
 • для сільськогосподарських товаровиробників – 90 млн. грн.*;
 • для відновлення, ремонту або заміни пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей – 3,6 млн. гривень за 1 МВт встановленої потужності, але не більше ніж 90 відсотків вартості необхідного фінансування;
 • для фінансування підприємств, що здійснюють відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва – 150 млн.грн. *;
 • для фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування “зеленого” тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків – 150 млн.грн. *;
 • для фінансування підприємств, що проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику – 150 млн. грн. *;
 • для всіх інших суб’єктів підприємництва та цілей кредитування – 60 млн. грн.*

*На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії програми

Строк кредитування
 • до 120 місяців (за кредитами на реалізацію інвестиційного проекту та за пріоритетним напрямом фінансування відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів);
 • до 36 місяців (за кредитами на поповнення обігових коштів);
 • до 31.03.2024 року (за кредитами для сільськогосподарських товаровиробників).
Графік погашення Індивідуальний
Забезпечення Рухоме або нерухоме майно, інші види забезпечення, окрім майнових прав за договором банківського вкладу.
Процентна ставка

Фінансування інвестиційних цілей

Для Позичальників, які проводять господарську діяльність поза зоною високого воєнного ризику:

 • 7% – (з можливістю зниження до 5% річних при створенні нових робочих місць) – для суб’єктів мікро- та малого підприємництва.
 • 9% (з можливістю зниження до 7% річних при створенні нових робочих місць) – для суб’єктів середнього- та великого підприємництва.

Для Позичальників, які проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику:

 • 1 % річних у перші два роки кредитування, у подальшому 5 відсотків річних – на інвестиційні цілі.

Фінансування оборотного капіталу

Для Позичальників, які проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику:

 • 3% річних.

Для Позичальників, які проводять господарську діяльність поза зоною високого воєнного ризику:

 • 7% річних – для суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва за пріоритетними напрямами (переробна промисловість, відбудова зруйнованих основних засобів, енергосервіс);
 • 9% річних – для суб’єктів середнього та великого підприємництва за пріоритетними напрямами (переробна промисловість, відбудова зруйнованих основних засобів, енергосервіс).

Для  всіх інших суб’єктів підприємництва:

 • 13% річних.
Комісійна винагорода До 1,5  % суми кредиту (одноразово)
Цільове призначення 1.      Розвиток інвестиційних проектів:

 • придбання/модернізація основних засобів;
 • придбання транспортних засобів, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • придбання нежитлової нерухомості для провадження господарської діяльності (без права передачі в оренду);
 • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту у нежитлових приміщеннях, в яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
 • відновлення, ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року.

2.      Фінансування оборотного капіталу суб’єктів підприємництва.

Кредитні кошти надаються виключно у безготівковій формі на рахунки постачальника/підрядника/продавця об’єкту кредитування. Кредитні кошти, що надаються на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва можуть перераховуватися на поточний рахунок Клієнта.