РОЗДІЛИ

Кредити юридичним особам

АТ «Полтава-банк» є універсальною фінансовою установою, яка своєю основною метою і надалі бачить подальше зміцнення взаємовигідних відносин з клієнтами, а пріоритетним напрямком ставить кредитування корпоративних клієнтів.

АТ «Полтава-банк» надає позикові кошти резидентам України юридичним особам та особам-суб’єктам господарської діяльності без створення юридичної особи у вигляді кредитів та кредитних ліній, як на поточні потреби, так і на фінансування довгострокових проектів у національній та в іноземних валютах, а для надійних позичальників-клієнтів Банку – у вигляді овердрафту на поточний рахунок.

Також АТ «Полтава-банк» надає банківські гарантії, як надійний інструмент забезпечення різних видів зобов‘язань, з мінімальним розміром комісій та в найкоротші строки.

Ми орієнтуємось на довгострокове та взаємовигідне співробітництво з надійними позичальниками, тому до кредитних проектів пред’являються певні вимоги:

 1. Стійкий фінансовий стан позичальника.
 2. Перспективний бізнес позичальника.
 3. Обґрунтована ефективність запропонованого проекту.
 4. Позитивна кредитна історія.
 5. Наявність власного капіталу.
 6. Покриття суми кредиту забезпеченням у співвідношенні не менш, ніж 1:2 (залежно від виду забезпечення).

 

Як забезпечення Банк приймає наступне майно, що належить на праві власності позичальникові або третім особам, а саме:

 1. Нерухомість.
 2. Обладнання.
 3. Транспорт та с/г техніку.
 4. Депозити, розміщені в АТ «Полтава-банк».
 5. Фінансові поруки третіх осіб.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до кваліфікованих працівників Банку, які нададуть Вам професійну консультацію щодо будь-яких питань, пов’язаних  з отримання та обслуговуванням кредитної угоди.

+38 (050) 405 80 68

+38 (0532) 610-226

Овердрафт – кредитний продукт, призначений для короткострокового фінансування поточних витрат та є особливо актуальною формою кредитування для позичальників, яким притаманна сезонність бізнесу.

Овердрафт надається позичальнику шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту овердрафту. Ліміт по овердрафтам встановлюється в межах від 30 до 50% від середньомісячних оборотів по поточному рахунку. Обов`язкова умова кредитування – підтримання щонайменше 50% оборотів по рахунках АТ «Полтава-банк».

Переваги:

 • ліквідація тимчасових розривів між надходженням коштів на поточний рахунок та здійсненням витрат на фінансування господарської діяльності;
 • не потребує відкриття окремого позичкового рахунку;
 • відсутність прихованих комісій;
 • погашення заборгованості здійснюється автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок.

Кредитна лінія – зручний вид кредитного продукту для позичальників з активним бізнесом, що дає можливість отримати додаткові обігові кошти для підтримки та подальшого розвитку бізнесу. Кредитна лінія дозволить отримувати кредитні кошти частинами в межах встановленого ліміту та визначеного кредитним договором терміну з відновленням ліміту кредитування у випадку погашення позичальником отриманого кредиту або його частини.

Види кредитних ліній:

 • відновлювальна – оптимальний вид кредитування для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів, оплати послуг та фінансування інших поточних виробничих витрат;
 • мультивалютна – вид кредитування, при якому позичальникові надається право вибору валюти кредитування для здійснення розрахунків в рамках однієї кредитної лінії. Відсоткові ставки встановлюються окремо для кожної валюти кредитування. Ліміт кредитування визначається в одній, конкретно визначеній валюті.

Переваги:

 • індивідуальний підхід до визначення графіків погашення заборгованості, що дає можливість позичальникові обрати найбільш оптимальний режим погашення заборгованості і, таким чином — мінімізувати витрати на обслуговування кредиту;
 • гнучкий підхід до виду забезпечення;
 • можливість дострокового погашення кредиту в будь-який період дії кредитного договору;
 • відсутність прихованих комісій;
 • можливість довгострокового кредитування в рамках генеральної кредитної угоди.

АТ «Полтава-банк» приєднався до участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

Програма передбачає спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання кредитів за зниженою процентною ставкою за кредитами у національній валюті.

 

Хто може стати учасником Програми?

✓ Юридичні особи і фізичні особи-підприємці (резиденти України)

✓ Учасники та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є фізичною особою – резидентом України

✓ Ведення господарської діяльності більше 12 місяців

✓ Для стартапів (менше 12 місяців) – наявність реалістичного та обгрунтованого бізнес-плану

✓ Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періоду, не може перевищувати еквіваленту 200 000 євро

✓ Річний дохід (виручка) сумарно по групі компаній не перевищує 20 млн. євро. (еквівалент 20 млн. євро, визначений за офіційним валютним курсом, установленим НБУ, що діяв на останній день звітного періоду)

 

Основні умови кредитування за Програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

 

Форма кредитування Кредит або кредитна лінія
Валюта кредитування Гривня
Максимальна сума кредиту 50 000 000,00 грн.*

*На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії програми

Строк кредитування До 5 років – на реалізацію інвестиційного проекту/рефінансування заборгованості

До 3 років – на фінансування оборотного капіталу

Графік погашення Індивідуальний
Забезпечення Рухоме або нерухоме майно, інші види забезпечення, окрім майнових прав за договором банківського вкладу
Процентна ставка 0%-3%-​5%-7%-9%

 • 0%річних:
  – запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни)
 • 3% річних:– рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва

 

 • 5% -7% – 9 % річних – на реалізацію інвестиційного проекту:

–          5% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн. (за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування);

–          7% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн.;

–          9% річних – для діючого бізнесу з виручкою більше 50 млн. грн.

Додаткові умови:

–          для Позичальників, до яких за умовамиПрограмизастосовуєтьсяпроцентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитуваннязастосовуванапроцентна ставка зменшуєтьсяабозбільшується на 0,5 % за кожнестворене/скорочененоверобочемісце на дату останнього дня місяцязвітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору, але в будь-якомувипадкутакийрозмірпроцентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних та не може бути вище 7 або 9 % річнихвідповідно.

–          для Позичальників з річним доходом від 0 до 50 млн. грн., до яких за умовамиПрограмизастосовуєтьсяпроцентна ставка 7% річних, знижується до рівня 5% річних за умовиствореннящонайменше 2 робочихмісцьпротягомпершого кварталу кредитування. Протягом строку кредитуваннязастосовуванапроцентна ставка збільшується на 1 % за кожного штатного працівника, якийбувскорочений/звільненийпротягомзвітного календарного кварталу, але в будь-якомувипадкутакийрозмірпроцентної ставки за кредитом не може бути вище 7% річних.

 

 

Комісійна винагорода 0,5 % суми кредиту (одноразово)
Цільове призначення Розвиток інвестиційних проектів:

✓ придбання/модернізація основних засобів

✓ придбання транспортних засобів, що будуть використовуватись в комерційних та виробничихцілях

✓ придбання нежитлової нерухомості для провадження господарської діяльності (без права передачі в оренду)

✓ фінансування оборотного капіталу, необхідного для інвестиційного проекту в розмірі не більше 25% відйого вартості (надається виключно у поєднанні з інвестиційним кредитом)

✓ рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі

 

Антикризові заходи:

✓ інвестиційні цілі, пов’язані з виробництвом лікарських засобів/медичних виробів/медичного обладнання

✓на рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі

✓ фінансування оборотного капіталу

 

Рефінансування:

Рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами в банках України (втому числі в АТ «Полтава-банк» з метою отримання державної підтримки у вигляді

компенсації процентів, передбаченої Програмою).

Розмір власного внеску – для діючого бізнесу – не менше 10 відсотків вартості інвестиційного проекту;

– для стартапів – не менше 15 відсотків вартості інвестиційного проекту.

*Вимога надання власного внеску не розповсюджується на кредити для фінансування оборотного капіталу та кредити для  рефінансування заборгованості.

 

 

Кредитні кошти надаються виключно у безготівковій формі на рахунки постачальника/підрядника/продавця об’єкту кредитування. Кредитні кошти, що надаються на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва або на рефінансування його заборгованості за кредитом, перераховуються на поточний або позичковий рахунок Клієнта.