РОЗДІЛИ

Кредити юридичним особам

У зв’язку з оголошенням воєнного стану на території України звертаємося до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які мають діючі кредитні договори в АТ «Полтава-банк» та опинилися в скрутному фінансовому становищі, не мають змоги здійснювати обслуговування кредиту – для розгляду питання щодо запровадження «кредитних канікул» звертатися до Банку.

 

«Кредитні канікули» не означають скасування платежів, а лише відстрочення термінів сплати за основною сумою кредиту та/або процентів за ними.

Відсотки за користування кредитом будуть  і надалі нараховуватися.

За тілом кредиту строк сплати платежів переноситься на 31травня 2022 р.

Протягом цього часу не будуть застосовуватися будь-які штрафні санкції за невиконання або неповне виконання умов кредитних договорів.

 

Звертаємося до Вас з проханням продовжувати здійснювати сплату за користування кредитними коштами. Так Ви підтримуєте банківську систему України.

АТ «Полтава-банк» є універсальною фінансовою установою, яка своєю основною метою і надалі бачить подальше зміцнення взаємовигідних відносин з клієнтами, а пріоритетним напрямком ставить кредитування корпоративних клієнтів.

АТ «Полтава-банк» надає позикові кошти резидентам України юридичним особам та особам-суб’єктам господарської діяльності без створення юридичної особи у вигляді кредитів та кредитних ліній, як на поточні потреби, так і на фінансування довгострокових проектів у національній та в іноземних валютах, а для надійних позичальників-клієнтів Банку – у вигляді овердрафту на поточний рахунок.

Також АТ «Полтава-банк» надає банківські гарантії, як надійний інструмент забезпечення різних видів зобов‘язань, з мінімальним розміром комісій та в найкоротші строки.

Ми орієнтуємось на довгострокове та взаємовигідне співробітництво з надійними позичальниками, тому до кредитних проектів пред’являються певні вимоги:

 1. Стійкий фінансовий стан позичальника.
 2. Перспективний бізнес позичальника.
 3. Обґрунтована ефективність запропонованого проекту.
 4. Позитивна кредитна історія.
 5. Наявність власного капіталу.
 6. Покриття суми кредиту забезпеченням у співвідношенні не менш, ніж 1:2 (залежно від виду забезпечення).

 

Як забезпечення Банк приймає наступне майно, що належить на праві власності позичальникові або третім особам, а саме:

 1. Нерухомість.
 2. Обладнання.
 3. Транспорт та с/г техніку.
 4. Депозити, розміщені в АТ «Полтава-банк».
 5. Фінансові поруки третіх осіб.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до кваліфікованих працівників Банку, які нададуть Вам професійну консультацію щодо будь-яких питань, пов’язаних  з отримання та обслуговуванням кредитної угоди.

+38 (050) 405 80 68

+38 (0532) 610-226

Овердрафт – кредитний продукт, призначений для короткострокового фінансування поточних витрат та є особливо актуальною формою кредитування для позичальників, яким притаманна сезонність бізнесу.

Овердрафт надається позичальнику шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту овердрафту. Ліміт по овердрафтам встановлюється в межах від 30 до 50% від середньомісячних оборотів по поточному рахунку. Обов`язкова умова кредитування – підтримання щонайменше 50% оборотів по рахунках АТ «Полтава-банк».

Переваги:

 • ліквідація тимчасових розривів між надходженням коштів на поточний рахунок та здійсненням витрат на фінансування господарської діяльності;
 • не потребує відкриття окремого позичкового рахунку;
 • відсутність прихованих комісій;
 • погашення заборгованості здійснюється автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок.

Кредитна лінія – зручний вид кредитного продукту для позичальників з активним бізнесом, що дає можливість отримати додаткові обігові кошти для підтримки та подальшого розвитку бізнесу. Кредитна лінія дозволить отримувати кредитні кошти частинами в межах встановленого ліміту та визначеного кредитним договором терміну з відновленням ліміту кредитування у випадку погашення позичальником отриманого кредиту або його частини.

Види кредитних ліній:

 • відновлювальна – оптимальний вид кредитування для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів, оплати послуг та фінансування інших поточних виробничих витрат;
 • мультивалютна – вид кредитування, при якому позичальникові надається право вибору валюти кредитування для здійснення розрахунків в рамках однієї кредитної лінії. Відсоткові ставки встановлюються окремо для кожної валюти кредитування. Ліміт кредитування визначається в одній, конкретно визначеній валюті.

Переваги:

 • індивідуальний підхід до визначення графіків погашення заборгованості, що дає можливість позичальникові обрати найбільш оптимальний режим погашення заборгованості і, таким чином — мінімізувати витрати на обслуговування кредиту;
 • гнучкий підхід до виду забезпечення;
 • можливість дострокового погашення кредиту в будь-який період дії кредитного договору;
 • відсутність прихованих комісій;
 • можливість довгострокового кредитування в рамках генеральної кредитної угоди.

АТ «Полтава-банк» приєднався до участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

 Умови участі

 • Державна реєстрація в якості юридичної особи або фізичної особи – підприємця
 • Не є особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни або юридична особа держави, визнаної Україною державою-агресором /окупантом /особою, яка належить або належала до терористичних організацій
 • Учасники та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є фізичною особою – резидентом України
 • Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує еквівалент 50 млн євро на момент подачі заявки з урахуванням пов’язаних підприємств для цілей «розвиток підприємств» та «антикризові заходи»
 • Обсяг незначної державної підтримки групи пов’язаних підприємств за будь-якими напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення COVID-19 за останні три роки не може перевищувати еквівалент 200 000 євро (у період дії воєнного стану не застосовується)
 • Обсяг допустимої державної підтримки групи пов’язаних підприємств за будь-якими напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення COVID-19 за період карантину та 6 місяців від його відміни не може перевищувати еквівалент 400 000 євро за курсом на дату початку карантину (у період дії воєнного стану не застосовується)
 • Не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» (за винятком ММСП, на яких дія цієї норми не поширюється відповідно до чинного законодавства України та протягом встановленого ним строку)
 • Для новостворених підприємств (ведення господарської діяльності менше 12 міс) – наявність досвіду та бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту

Основні умови кредитування за Програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» 

Форма кредитування Кредит/кредитна лінія/овердрафт
Валюта кредитування      Гривня
Максимальна сума кредиту

     60 000 000,00 грн.*

*На групу пов’язаних контрагентів в усіх банках України на строк дії програми

Строк кредитування
 • До 5 років – на реалізацію інвестиційного проекту/рефінансування заборгованості
 • До 3 років – на фінансування оборотного капіталу
Графік погашення      Індивідуальний
Забезпечення

     Рухоме або нерухоме майно, інші види забезпечення, окрім майнових прав за договором банківського вкладу (за винятком випадку, коли кредит суб’єкту підприємництва надається у період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування).

Процентна ставка

     0%-3%-​5%-7%-9%-12 %

  • 0%річних: запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни,а після їх скасування – 7 відсотків річних);
  • 3% річних: рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва;
  • 5% -7% – 9 % річних – на реалізацію інвестиційного проекту:
   • 5% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн. (за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування);
   • 7% річних – для діючого та новоствореного бізнесу з виручкою від 0 до 50 млн. грн.;
   • 9% річних – для діючого бізнесу з виручкою більше 50 млн. грн.
  • 0 % річних: фінансування суб’єктів підприємництва (крім суб’єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї) для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану, зокрема для переміщення підприємств з територій, що наближені до зони бойових дій або розташовані в ній, у безпечні регіони України – протягом воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування, а після завершення цього періоду та до завершення строку кредитування – 5 відсотків річних.
  • 12 % річних: для ФОП, з річним доходом не більше 50 млн. гривень, що належить до категорії діючого бізнесу та не є учасником групи пов’язаних з ним контрагентів.

     Додаткові умови:

 • для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується або збільшується на 0,5 % за кожне створене/скорочене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору; але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних та не може бути вище 7 або 9 % річних відповідно.
 • для Позичальників з річним доходом від 0 до 50 млн. грн., до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% річних, знижується до рівня 5% річних за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування. Протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка збільшується на 1 % за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений протягом звітного календарного кварталу, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути вище 7% річних;

У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування вимоги щодо приросту нових робочих місць, збереження робочих місць та вимоги щодо аналізу та подання відповідної звітності суб’єктом підприємництва не застосовуються.

Комісійна винагорода      До 1,5  % суми кредиту (одноразово)
Цільове призначення      Розвиток інвестиційних проектів:

 • придбання/модернізація основних засобів;
 • придбання транспортних засобів, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • придбання нежитлової нерухомості для провадження господарської діяльності (без права передачі в оренду);
 • фінансування оборотного капіталу, необхідного для інвестиційного проекту в розмірі не більше 25% від його вартості (надається виключно у поєднанні з інвестиційним кредитом);
 • рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі.

     Антикризові заходи:

 • інвестиційні цілі, пов’язані з виробництвом лікарських засобів/медичних виробів/медичного обладнання;
 • на рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі;
 • фінансування оборотного капіталу.

     Рефінансування:

Рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами в банках України (втому числі в АТ «Полтава-банк» з метою отримання державної підтримки у вигляді компенсації процентів, передбаченої Програмою).

     Запобігання російській агресії та подолання її наслідків:

Фінансування суб’єктів підприємництва (крім суб’єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізації зброї) для запобігання російської агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану.

Розмір власного внеску
 • для діючого бізнесу – не менше 10 відсотків вартості інвестиційного проекту;
 • для стартапів – не менше 15 відсотків вартості інвестиційного проекту.

*Вимога надання власного внеску не розповсюджується на кредити для фінансування оборотного капіталу та кредити для  рефінансування заборгованості.

     Кредитні кошти надаються виключно у безготівковій формі на рахунки постачальника/підрядника/продавця об’єкту кредитування. Кредитні кошти, що надаються на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва або на рефінансування його заборгованості за кредитом, перераховуються на поточний або позичковий рахунок Клієнта.