РОЗДІЛИ

Кредити юридичним особам

АТ «Полтава-банк» є універсальною фінансовою установою, яка своєю основною метою і надалі бачить подальше зміцнення взаємовигідних відносин з клієнтами, а пріоритетним напрямком ставить кредитування корпоративних клієнтів.

АТ «Полтава-банк» надає позикові кошти резидентам України юридичним особам та особам-суб’єктам господарської діяльності без створення юридичної особи у вигляді кредитів та кредитних ліній, як на поточні потреби, так і на фінансування довгострокових проектів у національній та в іноземних валютах, а для надійних позичальників-клієнтів Банку – у вигляді овердрафту на поточний рахунок.

Також АТ «Полтава-банк» надає банківські гарантії, як надійний інструмент забезпечення різних видів зобов‘язань, з мінімальним розміром комісій та в найкоротші строки.

Ми орієнтуємось на довгострокове та взаємовигідне співробітництво з надійними позичальниками, тому до кредитних проектів пред’являються певні вимоги:

 1. Стійкий фінансовий стан позичальника.
 2. Перспективний бізнес позичальника.
 3. Обґрунтована ефективність запропонованого проекту.
 4. Позитивна кредитна історія.
 5. Наявність власного капіталу.
 6. Покриття суми кредиту забезпеченням у співвідношенні не менш, ніж 1:2 (залежно від виду забезпечення).

 

Як забезпечення Банк приймає наступне майно, що належить на праві власності позичальникові або третім особам, а саме:

 1. Нерухомість.
 2. Обладнання.
 3. Транспорт та с/г техніку.
 4. Депозити, розміщені в АТ «Полтава-банк».
 5. Фінансові поруки третіх осіб.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до кваліфікованих працівників Банку, які нададуть Вам професійну консультацію щодо будь-яких питань, пов’язаних  з отримання та обслуговуванням кредитної угоди.

+38 (050) 405 80 68

+38 (0532) 610-226

Овердрафт – кредитний продукт, призначений для короткострокового фінансування поточних витрат та є особливо актуальною формою кредитування для позичальників, яким притаманна сезонність бізнесу.

Овердрафт надається позичальнику шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту овердрафту. Ліміт по овердрафтам встановлюється в межах від 30 до 50% від середньомісячних оборотів по поточному рахунку. Обов`язкова умова кредитування – підтримання щонайменше 50% оборотів по рахунках АТ «Полтава-банк».

Переваги:

 • ліквідація тимчасових розривів між надходженням коштів на поточний рахунок та здійсненням витрат на фінансування господарської діяльності;
 • не потребує відкриття окремого позичкового рахунку;
 • відсутність прихованих комісій;
 • погашення заборгованості здійснюється автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок.

Кредитна лінія – зручний вид кредитного продукту для позичальників з активним бізнесом, що дає можливість отримати додаткові обігові кошти для підтримки та подальшого розвитку бізнесу. Кредитна лінія дозволить отримувати кредитні кошти частинами в межах встановленого ліміту та визначеного кредитним договором терміну з відновленням ліміту кредитування у випадку погашення позичальником отриманого кредиту або його частини.

Види кредитних ліній:

 • відновлювальна – оптимальний вид кредитування для придбання сировини, матеріалів, виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів, оплати послуг та фінансування інших поточних виробничих витрат;
 • мультивалютна – вид кредитування, при якому позичальникові надається право вибору валюти кредитування для здійснення розрахунків в рамках однієї кредитної лінії. Відсоткові ставки встановлюються окремо для кожної валюти кредитування. Ліміт кредитування визначається в одній, конкретно визначеній валюті.

Переваги:

 • індивідуальний підхід до визначення графіків погашення заборгованості, що дає можливість позичальникові обрати найбільш оптимальний режим погашення заборгованості і, таким чином — мінімізувати витрати на обслуговування кредиту;
 • гнучкий підхід до виду забезпечення;
 • можливість дострокового погашення кредиту в будь-який період дії кредитного договору;
 • відсутність прихованих комісій;
 • можливість довгострокового кредитування в рамках генеральної кредитної угоди.