РОЗДІЛИ

Факторинг

Факторинг в АТ “Полтава-банк” є швидким способом отримати фінансування, необхідне для безперервного здійснення господарської діяльності, підвищити обсяги продажів, ліквідність балансу, прискорити оборотність активів, поповнити оборотний капітал та уникнути касових розривів.

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор, банк) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відстрочка платежу, що обслуговується за факторингом до 90 календарних днів.

Телефон для довідок (0532) 612-049