РОЗДІЛИ

Кредит на придбання автотранспорту

 

 

  Сума кредиту

Початковий внесок за рахунок коштів Позичальника

Річна ставка (фіксована)

Термін кредитування
на первинному ринку від 100 000 грн.
до 5 000 000,00 грн. включно
від  20% 19% від 12 місяців
до 84 місяців

Мета кредиту: придбання транспортних засобів нових в автосалоні або з пробігом іноземних марок (крім автомобілів країн СНД, Ірану, Індії, Китаю), віком до 12 років на момент погашення, в національній валюті.
Забезпечення кредиту: автотранспорт, який буде придбано за кредитні кошти. Підстава – свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: оформлення договору застави, обтяження автотранспорту, щорічна оцінка (починаючи з 2-го року для автотранспорту, яке придбано на первинному ринку та з 1-го року для автотранспорту, яке придбано на вторинному ринку) та щорічне страхування автотранспорту (повне КАСКО для первинного ринку).


Істотні характеристики послуги | Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 2 (співробітники банку) | Додаток 3

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Витрати на сплату клієнтом платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного клієнтом способу сплати;

в разі ініціювання клієнтом продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для клієнта із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

 

Сума кредиту

Початковий внесок за рахунок коштів Позичальника Річна ставка (фіксована)

Термін кредитування

на вторинному ринку

від 100 000 грн.
до 700 000,00 грн. включно
від 20% 20%

від 12 місяців
до 60 місяців

 Мета кредиту: придбання транспортних засобів нових в автосалоні або з пробігом іноземних марок (крім автомобілів країн СНД, Ірану, Індії, Китаю), віком до 12 років на момент погашення, в національній валюті.
Забезпечення кредиту: автотранспорт, який буде придбано за кредитні кошти. Підстава – свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: оформлення договору застави, обтяження автотранспорту, щорічна оцінка (починаючи з 2-го року для автотранспорту, яке придбано на первинному ринку та з 1-го року для автотранспорту, яке придбано на вторинному ринку) та щорічне страхування автотранспорту (повне КАСКО для первинного ринку).


Істотні характеристики послуги | Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 2 (співробітники банку) | Додаток 3

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
Витрати на сплату клієнтом платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного клієнтом способу сплати;

в разі ініціювання клієнтом продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для клієнта із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

ПАМ’ЯТКА

  1. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості позичальника – фізичної особи не здійснює залучення колекторських компаній.
  2. Позичальник – фізична особа має право здійснювати погашення простроченої заборгованості шляхом безготівкового перерахування коштів на власний поточний рахунок та/або внесенням готівкою в касу Банку на поточний та/або позиковий рахунок  з дозволу Банку, та іншими шляхами передбаченими умовами договорів заключеними АТ «Полтава-банк» з позичальником.
  3. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості керується вимогами встановленими статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування»

 

Порядок комунікації з боржниками.