РОЗДІЛИ

Корпоративне управління

NameURL
Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерівПереглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів банкуПереглянути
Проміжний звіт емітента цінних паперів за _4 квартал 2023 рПереглянути
Структура власності Банку станом на 01.01.2024 рПереглянути
Протоколи лічильної комісії 2023Переглянути
Протокол загальних зборів 2023Переглянути
Особлива інформація2023Переглянути
Кодекс корпоративного управлінняПереглянути
Положення про наглядову раду2023Переглянути
Інформація для акціонерів про загальну кількість акцій та голосуючих акційПереглянути
Проміжний звіт емітента цінних паперів за 3 кварталПереглянути
Повідомлення про проведення дистанційних позачергових зборів акціонерівПереглянути
Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів банкуПереглянути
Протокол загальних зборів акціонерів 2022Переглянути
Протоколи лічильної комісіїПереглянути
ZVIT EMITENTA 2 KVARTAL 2023 RПереглянути
Проміжний звіт емітента цінних паперів за 1 кв. 2023 рПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рікПереглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 2023Переглянути
Положення про правлінняПереглянути
Бюлетені для голосування на дистанційних річних зборах акціонеівПереглянути
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерівПереглянути
Положення про наглядову радуПереглянути
Проміжний звіт емітента за 4 квартал 2022Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів 3 квартал 2022 рПереглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12.12.2018Переглянути
Структура власності станом на 01.01.2023 рПереглянути
CTATYT 2022Переглянути
Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2022 р.Переглянути
Протоколи лічильної комісії річних зборівПереглянути
Протокол загальних зборів акціонерівПереглянути
Особлива інформація емітента станом на 24.06.2022 рПереглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.06.2022Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 рПереглянути
Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерівПереглянути
Шановний акціонер_2022.docПереглянути
Пропозиція акціонераПереглянути
Повідомлення акціонерам ПрАт Кремтекс.docПереглянути
Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України Переглянути
Структура власності станом на 19.05.2022 рПереглянути
Особлива інформація емітента 19.05.2022 рПереглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів дистанційноПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 р.Переглянути
Структура власності станом на 01.01.2022 рПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 рПереглянути
Кодекс про Корпоративне управлінняПереглянути
Протоколи лічильної комісії17.12.2021Переглянути
Протокол загальних зборів акціонерів БанкуПереглянути
Особлива інформація емітента 17.12.2021Переглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.12.2021Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерівПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 рПереглянути
Особлива інформація емітента 04.10.21Переглянути
Положення про винагороду членів правління АТ Полтава-банк (нова редакція)Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів 2 квартал 2021 рПереглянути
Особлива інформація 14.07.2021 рПереглянути
Статут Полтава-банк 23 квітня 2021 рПереглянути
Особлива інформація 12.05.2021Переглянути
Особлива інформаціяПереглянути
Повідомлення про виплату дивідендів за 2020 рПереглянути
Положення про правління БанкуПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів 1 квартал 2021 рікПереглянути
Протоколи лічильної комісіїПереглянути
Протокол загальних зборів акціонерів 2021Переглянути
Pologennya pro vunagorody naglyadovoi radu bankyПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 р.Переглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційПереглянути
Особлива_інформація емітента_16.04.2021Переглянути
Повідомлення про проведення річних зборів акціонерівПереглянути
Положення про винагороду членів правління АТ Полтава-банкПереглянути
Структура власності на 01.01.2021рПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів 4 квартал 2020Переглянути
Особлива інформація емітента24.12.2020Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів 3 квартал 2020 рПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 рокуПереглянути
СТАТУТ Акціонерного товариства Полтава-банк 16 квітня 2020 рокуПереглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 16 квітня 2020Переглянути
Положення про правління АТ Полтава-Банк Переглянути
Кодекс корпоративного управління АТ Полтава-БанкПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020рПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019Переглянути
Повідомлення про дивіденди Переглянути
Протоколи лічильної комісії Переглянути
Протоколи лічильної комісії Переглянути
Протокол №1 річних загальних зборів акціонерівПереглянути
Особлива інформація емітента 17.04.2020_01Переглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційПереглянути
Пропозиція акціонера який володіє більш як 5 % акцій Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 рокуПереглянути
Особлива інформація емітента 1102019Переглянути
Особлива інформація емітентаПереглянути
Особлива інформація емітентаПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 рокуПереглянути
Пропозиція акціонера АТ Полтава-банкПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 рокуПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 рокуПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рікПереглянути
Протокол тимчасової лічильної комісіїПереглянути
Протокол №1 річних загальних загальних зборів акціонерівПереглянути
Повідомлення про виплату дивідендівПереглянути
Особлива інформація емітентаПереглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційПереглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21 березня 2019р.Переглянути
Положення про наглядову раду 2019Переглянути
Положення про правління АТ Полтава-банк 2018Переглянути
ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасниківПереглянути
ПРОТОКОЛ №1 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасниківПереглянути
П Р О Т О К О Л № 2 позачергових загальних зборів акціонерівПереглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 21 про підсумки голосуванняПереглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 20 про підсумки голосуванняПереглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 19 про підсумки голосуванняПереглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 18 про підсумки голосуванняПереглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 17 про підсумки голосуванняПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #26Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 18 грудня 2018р.Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 рокуПереглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 рокуПереглянути
Положення про конфлікт інтересівПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #25Переглянути
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 рокуПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рікПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #24Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #23Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #22Переглянути
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #21Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1 про підсумки голосування 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛ №2 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛ №1 засідання членів реєстраційної комісії по реєстрації учасників 14.03.2018Переглянути
ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 14.03.2018Переглянути
П Р О Т О К О Л № 1 річних загальних зборів акціонерів 14.03.2018Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #20Переглянути
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 06.03.2018Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14 березня 2018р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #19Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #18Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #17Переглянути
Статут АТ Полтава-банк 2018Переглянути
Статут АТ Полтава-банк 2018-2Переглянути
Кодекс корпоративного управлінняПереглянути
Протокол тимчасової лічильної комісії 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3 про підсумки голосування 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2 про підсумки голосування 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1 про підсумки голосування 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛ № 1 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017Переглянути
ПРОТОКОЛ № 3 позачергових загальних зборів акціонерів 27.09.2017Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #16Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27 вересня 2017р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #15Переглянути
Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акційПереглянути
ПРОТОКОЛ № 2 засідання членів реєстраційної комісії 26.06.2017Переглянути
ПРОТОКОЛ № 1 засідання членів реєстраційної комісії 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №6 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №5 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №4 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №3 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №2 26.06.2017Переглянути
Протокол лічильної комісіі №1 26.06.2017Переглянути
Протокол тимчасової лічильної комісіі 26.06.2017Переглянути
ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборів акціонерівПереглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26 червня 2017р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ Полтава-банк #14Переглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рікПереглянути
Статут ПАТ Полтава-банк 2017Переглянути
Протокол лічильної комісії 14 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 13 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 12 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 11 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 10 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 9 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 8 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 7 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 6 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 5 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 4 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 3 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 2 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 1 9 лютого 2017 рПереглянути
Протокол тимчасової лічильної комісії 09.02.2017Переглянути
Протокол 2 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р.Переглянути
Протокол 1 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р.Переглянути
Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2017р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #13Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #12Переглянути
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 09.02.2017Переглянути
Статут ПАТ Полтава-банк 2016Переглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рікПереглянути
Протокол лічильної комісії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів 09.02.2016Переглянути
Протокол лічильної комісії 9 лютого 2016 р.Переглянути
Протокол річних загальних зборів акціонерів 09 лютого 2016р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #11Переглянути
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 09.02.2016Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #10Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #9Переглянути
Положення про правління ПАТ Полтава-банк 2015Переглянути
Статут ПАТ Полтава-банк 2014Переглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рікПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #8Переглянути
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 18 березня 2015 р.Переглянути
Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р.Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #7Переглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікПереглянути
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 рПереглянути
Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р.Переглянути
Збори аціонерів 2014 рік.Переглянути
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 1 серпня 2013р.Переглянути
Протокол лічильної комісії 1 серпня 2013 рПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рікПереглянути
Протокол лічильної комісії 05 квітня 2013 р.Переглянути
Протокол чергових загальних зборів акціонерів 05.04.2013Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #6Переглянути
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерівПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #5Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #4Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #3Переглянути
Статут ПАТ Полтава-банкПереглянути
Свідоцтво про реєстрацію випуску акційПереглянути
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рікПереглянути
Протокол чергових загальних зборів акціонерівПереглянути
Протокол позачергових загальних зборів акціонерівПереглянути
Висновок ревізійної комісїї 2011рПереглянути
Протокол лічильної комісії 10 квітня 2012рПереглянути
Протокол лічильної комісії 23 жовтня 2012рПереглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банк #2Переглянути
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ Полтава-банкПереглянути
Збори акціонерів 2012рПереглянути
Інформації про власників істотної участі в банкуПереглянути
Повне найменування Ідентифікаційний код Розмір простроченого зобов`язання, (грн.) Кількість днів прострочення
Приватне підприємство  “Полтава – Агроальянс” 31391659 11 882,60
Товариство з обмеженою відповідальністю “Комфін” 30830238 7 634,53

Документи з питань винагороди

NameURL
Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2021 рікПереглянути
Звіт про винагороду членів правління за 2021 рікПереглянути
Звіт про винагороду впливових осіб за 2021 рікПереглянути
NameURL
Звіт про винагороду членів наглядової ради за 2022 рікПереглянути
Звіт про винагороду впливових осіб за 2022Переглянути
Положення про винагороду наглядової ради 2022 рікПереглянути
Звіт про винагороду членів правління за 2022Переглянути
Положення про винагороду членів правлінняПереглянути
Положення про винагороду впливових осібПереглянути
Положення про винагороду членів правління 28.02.2022Переглянути
Перелік впливових осіб на 2022 рікПереглянути
Положення про винагороду впливових осіб 28.02.2022Переглянути
Перелік впливових осіб на 2023Переглянути
NameURL
Положення про винагороду членів наглядової ради 2023Переглянути