РОЗДІЛИ

Операції з цінними паперами

АТ  «Полтава-банк» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.


Депозитарна установа АТ «Полтава-банк» пропонує повний комплекс депозитарних послуг. Високий досвід фахівців у сфері фондового ринку України гарантує комфортну співпрацю та якісне обслуговування.

Ми надаємо послуги юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам), а також інститутам спільного інвестування.

АТ «Полтава-банк» здійснює депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів:


 • акції;
 • облігації (підприємств, мініципальні, державні);
 • інвестиційні сертифікати;
 • інші цінні папери, передбачені чинним законодавством, обіг яких може здійснюватись в Національній депозитарній системі.

АТ «Полтава-банк» надає повний комплекс високоякісних депозитарних послуг, а саме:


 • відкриття та обслуговування рахунку в цінних парерах;
 • зберігання цінних паперів;
 • переведення прав власності на цінні папери;
 • блокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів тощо, відміна блокування;
 • виплата доходу за цінними паперами;
 • обслуговування операцій емітента по цінних паперах власного випуску (проведення дематеріалізації);
 • надання звітів про стан рахунку в цінних паперах та операції по них;
 • надання інформаційних та консультативних послуг, у тому числі повідомлення про корпоративні події та новини емітентів.

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном

(0532) 56-31-94.

Операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

 

 1. Брокерська діяльність

  – укладення Банком цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

 

 1. Дилерська діяльність

  – укладення Банком цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

 

 1. Авалювання векселів

  – оформлення Банком авалю за векселем, тобто прийняття зобов`язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов`язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк.

 

 1. Врахування векселів

  – придбання Банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

 

 1. Інкасування векселів

  – здійснення Банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу.

 

 1. Продаж бланків векселів

 


Відділ фондових цінних паперів та вексельного обігу
Телефон для довідок (0532) 612-049

Акціонерне товариство “Полтава-банк” здійснює продаж облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП)

Основні умови купівлі-продажу ОВДП

 • можлива валюта ОВДП – гривня, долари США, євро
 • послуга надається фізичним та юридичним особам
 • мінімальний обсяг операцій з ОВДП– 100 000 грн. або 4 000 дол. США або 3 500 євро за номіналом
 • наявність рахунку в цінних паперів в АТ “Полтава-банк”
 • оподаткування доходів від розміщення коштів у ОВДП: податок на доходи фізичної особи та військовий збір – не утримуються

Відділ фондових цінних паперів та вексельного обігу
Тел.: (0532) 612-049, e-mail: [email protected]

Тарифи Депозитарної установи АТ «Полтава-банк» Фізичні особи

п/п

Перелік операцій та послуг Тариф Умови нарахування
Резиденти Нерезиденти
1.  Адміністративні операції   
1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах (ЦП) 30,00 грн. 50,00 грн. За одну операцію
1.2. Внесення змін до анкети рахунку у ЦП 30,00 грн. 50,00 грн. За одну операцію
1.3. Підготовка документів для відкриття рахунку у ЦП 30,00 грн. 50,00 грн. За надані послуги
1.4. Закриття рахунку у ЦП 30,00 грн. 50,00 грн. За одну операцію
2. Облікові операції
2.1. Абонентська плата за обслуговування рахунку у ЦП депонента Не тарифікується
2.2. Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП 0,01% н.в.п., але не менше 30,00 грн. та  не більше 300,00 грн. 0,01% н.в.п., але не менше 50,00 грн. та  не більше 500,00 грн. За один (пов/ непов)

місяць

2.3. Переказ прав на ЦП в межах Депозитарної установи 0,02% н.в.п., але не менше 50,00 грн. та не більше 300,00 грн. 0,02% н.в.п., але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00 грн. За одну операцію
2.4. Зарахування (списання) прав на ЦП на рахунок (з рахунку) у ЦП 0,03% н.в.п., але не менше 50,00 грн.  та  не  більше   300,00 грн. 0,03% н.в.п., але не менше 100,00 грн.  та  не  більше   500,00 грн. За одну операцію
2.5. Обтяження (блокування) /  зняття обтяження (розблокування) ЦП зобов’язаннями 0,02% н.в.п., але не менше 100,00 грн. та не більше 300,00 грн. 0,02% н.в.п., але не менше 200,00 грн. та не більше 500,00 грн. За одну операцію
2.6. Блокування/розблокування прав на ЦП на рахунку в ЦП депонента для забезпечення розрахунків за правочинами щодо ЦП за принципом «поставка проти оплати» 50,00 грн. 100,00 грн. За одну операцію
2.7. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на позабіржовому ринку, за принципом «поставка проти оплати» 0,03% від вартості договору, але не менше 50,00 грн. та не більше 300,00грн. 0,03% від вартості договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00грн. За одну операцію
2.8. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на біржі, за принципом «поставка проти оплати» 0,03% від вартості договору, але не менше 50,00 грн. та не більше 100,00грн. 0,03% від вартості договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 250,00грн. За одну операцію
2.9. Безумовні операції з ЦП Не тарифікується
2.10. Термінове виконання операції

(протягом 1 год.)

Подвійний розмір тарифу За одну операцію
3. Інформаційні операції
3.1. Надання виписки з рахунку у ЦП, а саме:
3.1.1. §     про операції з ЦП

(за  підсумками операції)

Не тарифікується  

3.1.2. §     про операції з ЦП

(за запитом Депонента)

20,00 грн. 40,00 грн. За виписку
3.1.3. §     про стан рахунку у ЦП

(за запитом Депонента)

20,00 грн. 40,00 грн. За виписку
3.2. Надання інформаційних довідок 20,00 грн. 40,00 грн. За довідку
3.3. Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін
3.4. Надання додаткових екземплярів документів 20,00 грн. 40,00 грн. За  один документ
4. Інші операції
4.1. Одержання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента 0,1% від суми отриманого прибутку,

але не менше 10 грн. та небільше 100 грн.

4.2. Подовження операційного дня Депозитарної установи, але не пізніше 22.00  

100,00 грн. + тариф депозитарію

 

100,00 грн. + тариф депозитарію

 

4.3. Підготовка та оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП  10 грн 20 грн За один документ
4.4. Посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунку у ЦП 50,00 грн. 100,00 грн. За одну довіреність
4.5. Інші операції та послуги, передбачені чинним законодавством України За домовленістю сторін

 

Дані тарифи можуть змінюватись за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням

рівня витрат на операції, а також змін на фінансовому та фондовому ринках України.

Вартість послуг сплачується без ПДВ згідно з  п.196.1.1. статті 196 ПКУ від 02.12.2010р., №2755-VІ.

Тарифи Депозитарної установи АТ «Полтава-банк» Юридичні особи

п/п

Перелік операцій та послуг Тариф Умови нарахування
Резиденти Нерезиденти
1.  Адміністративні операції   
1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах (ЦП) 100,00 грн. 200,00 грн. За одну операцію
1.2. Внесення змін до анкети рахунку у ЦП 50,00 грн. 100,00 грн. За одну операцію
1.3. Підготовка документів для відкриття рахунку у ЦП 50,00 грн. 100,00 грн. За надані послуги
1.4. Закриття рахунку у ЦП 100,00 грн. 200,00 грн. За одну операцію
2. Облікові операції
2.1. Абонентська плата за обслуговування рахунку у ЦП депонента Не тарифікується
2.2. Облік прав на ЦП на рахунку у ЦП 0,02% н.в.п., але не менше 70,00 грн. та  не більше 500,00 грн. 0,02% н.в.п., але не менше 100,00 грн. та  не більше 500,00 грн. За один (повний/ неповний)

місяць

2.3. Переказ прав на ЦП в межах Депозитарної установи 0,02% н.в.п., але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00 грн. 0,02% н.в.п., але не менше 150,00 грн. та не більше 500,00 грн. За одну операцію
2.4. Зарахування (списання) прав на ЦП на рахунок (з рахунку) у ЦП 0,03% н.в.п., але не менше 100,00 грн.  та  не  більше   500,00 грн. 0,03% н.в.п., але не менше 150,00 грн.  та  не  більше   500,00 грн. За одну операцію
2.5. Обтяження (блокування) /  зняття обтяження (розблокування) ЦП зобов’язаннями 0,03% н.в.п., але не менше 150,00 грн. та не більше 500,00 грн. 0,03% н.в.п., але не менше 200,00 грн. та не більше 500,00 грн. За одну операцію
2.6. Блокування/розблокування прав на ЦП на рахунку в ЦП депонента для забезпечення розрахунків за правочинами щодо ЦП за принципом «поставка проти оплати» 150,00 грн. 300,00 грн. За одну операцію
2.7. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на позабіржовому ринку, за принципом «поставка проти оплати» 0,03% від вартості договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 500,00грн. 0,03% від вартості договору, але не менше 150,00 грн. та не більше 500,00грн. За одну операцію
2.8. Розрахунки за правочинами щодо ЦП, які укладаються на біржі, за принципом «поставка проти оплати» 0,03% від вартості договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 300,00грн. 0,03% від вартості договору, але не менше 150,00 грн. та не більше 300,00грн. За одну операцію
2.9. Безумовні операції з ЦП Не тарифікується
2.10. Термінове виконання операції

(протягом 1 год.)

Подвійний розмір тарифу За одну операцію
3. Інформаційні операції
3.1. Надання виписки з рахунку у ЦП, а саме:
3.1.1. §     про операції з ЦП

(за  підсумками операції)

Не тарифікується  

3.1.2. §     про операції з ЦП

(за запитом Депонента)

50,00 грн. 70,00 грн. За виписку
3.1.3. §     про стан рахунку у ЦП

(за запитом Депонента)

50,00 грн. 70,00 грн. За виписку
3.2. Надання інформаційних довідок 50,00 грн. 70,00 грн. За довідку
3.3. Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін
3.4. Надання додаткових екземплярів документів 30,00 грн. 50,00 грн. За  один документ
4. Інші операції
4.1. Одержання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента 0,1% від суми отриманого прибутку,

але не менше 20 грн. та небільше 500 грн.

4.2. Подовження операційного дня Депозитарної установи, але не пізніше 22.00  

150,00 грн. + тариф депозитарію

 

150,00 грн. + тариф депозитарію

 

4.3. Підготовка та оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП  50,00 грн 100,00 грн За один документ
4.4. Інші операції та послуги, передбачені чинним законодавством України За домовленістю сторін

 

Дані тарифи можуть змінюватись за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням

рівня витрат на операції, а також змін на фінансовому та фондовому ринках України.

 Вартість послуг сплачується без ПДВ згідно з  п.196.1.1. статті 196 ПКУ від 02.12.2010р., №2755-VІ.

Тарифи Депозитарної установи АТ «Полтава-банк» на депозитарні операції з цінними паперами (ЦП) Для юридичних осіб-емітентів цінних паперів

 

п/п

Перелік операцій та послуг Тариф Умови нарахування
1. Прийняття реєстру власників іменних ЦП
1. Прийняття реєстру власників іменних ЦП 100,00 грн. При наданні послуги

 

2. Прийняття  реєстру власників іменних ЦП (за межами м. Полтава) 300,00 грн. За один день відрядження фахівця
2. Адміністративні операції
2.1. Відкриття рахунку у ЦП власникам ЦП
   –  до 100 3,00 грн. за кожний відкритий рахунок  

При наданні послуги

 

   –  від 101 до 500 300 грн. + 2,50 грн. за кожний наступний рахунок
   –  від 501 до 1000 1300,00 грн. + 2,00 грн. за кожний наступний рахунок
   –  від 1001 2300,00 грн. + 1,50 грн.. за кожний наступний рахунок
2.2. Внесення змін до юридичної справи емітента ЦП 50,00 грн. За одну операцію
3. Обслуговування рахунків у ЦП
3.1. Абонентська плата за обслуговування рахунків у ЦП власників ЦП Не тарифікується

 

3.2. Облік прав на ЦП на рахунках у ЦП власників ЦП (не залежно від номінальної вартості ЦП на рахунку):
   –  до 100  100,00 грн. За

повний/неповний

місяць

 

   –  від 101 до 500  100,00 грн. + 0,50 грн. за кожний наступний рахунок
   –  від 501 до 1000  300,00 грн. + 0,45 грн. за кожний наступний рахунок
   –  від 1001  525,00 грн. + 0,40 грн.. за кожний наступний рахунок
4. Облікові операції
4.1. Зарахування прав на ЦП на рахунки у ЦП власникам ЦП За домовленістю сторін

 

5. Інформаційні операції
5.1. Надання першої виписки з рахунку у ЦП

 

Не тарифікується
5.2. Надання інформаційних довідок 50,00 грн. За одну довідку
5.3. Підготовка та розсилка інформаційних повідомлень власникам іменних ЦП (за лист) За домовленістю сторін
5.4. Надання інформації щодо корпоративних дій емітента 10,00 грн. За одну довідку
5.5. Надання  реєстру/переліку власників іменних ЦП, якщо Депозитарна установа є особою, що  отримала розпорядження від емітента про надання   реєстру/ переліку власників іменних ЦП 0,10 грн. за одного власника/співвласника,

але не менше 50,00 грн. та  не більше 300,00 грн.

За один примірник реєстру/переліку
5.6. Складання облікового реєстру у видадку розірвання договоруі 500,00 грн. За один примірник
5.7. Виплата доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в ЦП власника 0,1%

від суми платежу, але не менше 10,00 грн. та не більше 300,00 грн.

За один платіж
5.8 Внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента, стосовно власників іменних ЦП, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 50,00 грн. За одну операцію
5.9. Надання довідково-аналітичних матеріалів За домовленістю сторін
6. Інші операції
6.1. Списання прав на ЦП до іншої  депозитарної установи та закриття рахунків у ЦП власників 20,00 грн. За один рахунок
6.2. Зарахування на рахунок у ЦП власника, перерахованих Депозитарієм, доходів у вигляді ЦП 10,00 грн. За одну операцію,

за одного власника

 

6.3. Інші операції та послуги, передбачені чинним законодавством України За домовленістю сторін

 

Дані тарифи можуть змінюватись за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням

 рівня витрат на операції, а також змін на фінансовому та фондовому ринках України.

 *Вартість послуг сплачується без ПДВ згідно з  п.196.1.1. статті 196 ПКУ від 02.12.2010р., №2755-VІ.

ДатаОрганізаціяДокументПосилання
21.02.2024АТ Полтава-банкЛист акціонерам про проведення дистанційно зборів акціонерів.PDFПереглянути
20.02.2024АТ Полтава-банкЛист акціонерам про проведення дистанційно зборів акціонерів.PDFПереглянути
08.12.2023АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГОPoviПереглянути
19.01.2024ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПовідомлення про Переглянути
25.10.2023АТ Полтава-банкПовідомлення про проведення дистанційно зборів акціонерів.docПереглянути
25.10.2023АТ Полтава-банкПовідомлення про проведення дистанційно зборів акціонерів.doc (1)Переглянути
11.10.2023АТ КСЗPoviПереглянути
19.09.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПовідомлення про збори 20.10.2023.zip.zipПереглянути
26.07.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПереглянути
30.06.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО1. Н-ДодатПереглянути
10.05.2023ПРАТ НДІ КОЛАНПовідомлення НДІ КОЛАН ДЗЗА.pdfПереглянути
05.05.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПовідомлення про збори 05.06.2023.docПереглянути
11.04.2023АТ ПЗМСДоповнення порядку денного ЗЗА 2023.docПереглянути
28.03.2023АТ Полтава-банкПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.doc (2)Переглянути
28.03.2023АТ Полтава-банкПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.doc (1)Переглянути
29.03.2023АТ Фондова біржа ПФТСПовідомлення про дистанційне проведення 28.04.2023 річних загальних зборів АТ ФБ ПФТС.pdfПереглянути
28.03.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПовідомлення про збори 28.04.2023.zipПереглянути
27.03.2023АТ ПЗМСДля розміщення на сайті.docПереглянути
17.03.2023АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГОPoviПереглянути
21.03.2023 ПРАТ РОССАВАПовідомлення Россава ДЗЗА 24 04 2023.pdfПереглянути
01.03.2023ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГОПовідомлення про збори 17.03.2023 (1).docПереглянути
08.06.2022АТ Полтава-банкШановний акціПереглянути
24.02.2023ПрАТ ВТФ МТН-ПОЛТАВАПовідомлення про збори.pdfПереглянути
15.02.2023ПРАТ ПОЛІМПЕКСПовідомлення про проведення ЗЗА Полімпекс.pdfПереглянути
22.11.2022ПрАТ ОблшляхрембудПовідомлення акціонПереглянути
21.11.2022АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГОPoviПереглянути
18.05.2022АТ Полтава-банкЛист акціонерам про проведення дистанційно зборів акціонерів.docПереглянути
19.05.2022АТ Полтава-банкЛист акціонерам про проведення дистанційно зборів акціонерів.docПереглянути
08.06.2022АТ Полтава-банкШановний акціПереглянути
04.07.2022ПрАТ ВТФ МТН-ПОЛТАВАПовідомлення про збори 05.08.2022.docПереглянути
26.05.2022ПАТ ЦЕНТРОЕНЕРГОПовідомлення про дистанційне проведення 30.06.2022 річних Загальних зборів.docПереглянути
20.05.2022ПрАТ КВТФ КремтексПовідомлення акціонерам 2022.docПереглянути