РОЗДІЛИ

Фонд Фінансування будівництва

АТ “Полтава-банк” , виходячи з необхідності забезпечення житлового будівництва в м.Полтава в серпні 2004 р. заснував  Фонд Фінансування Будівництва виду А. Основною метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла.

 

За детальною інформацією запрошуємо клієнтів звертатися до відділу капітального будівництва АТ “Полтава-Банк” по вул. Монастирська, 6

Години роботи: 8:30-17:30, перерва 13:00-14:00

тел: (0532) 612-711, (050) 405-80-60

 

Робота Фонду фінансування будівництва починається з моменту підписання договору між Управителем та Забудовником. На цьому етапі Забудовником визначається початкова вартість квадратного метру (ціна вимірної одиниці) житла або нежитлового приміщення.

Управитель керується Законом України «Про фінансово кредитні механізми при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон).

 

Слід пам’ятати!

Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об’єкта будівництва, споживчі властивості об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва та зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування (ст.11, абзац 3 Закону).

Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об’єкта інвестування. На підставі цих даних управитель розраховує вартість зобов’язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ (Ст.15,абзац 6 Закону).

У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування у довірителя не виникає зобов’язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об’єкта інвестування (Ст.15, абзац 7 Закону).

 

Згідно ст.21. Закону Управитель ФФБ до запланованої дати введення об’єкта будівництва в експлуатацію на умовах Правил ФФБ, в межах діяльності з управління активами (коштами ФФБ), може надати довірителю послуги щодо зміни об’єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді.

За здійснення таких послуг довіритель сплачує управителю ФФБ винагороду в порядку, визначеному у договорі про участь у ФФБ, у розмірі:

1) за оформлення зміни об’єкта інвестування – у розмірі не більше одного відсотка від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції зміни об’єкта інвестування;

2) за оформлення уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам – у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подання заяви про оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ;

3) оформлення відмови довірителя від участі у ФФБ (за винятком випадків відмови, визначених у статті 18 Закону) – у розмірі не більше п’яти відсотків від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви про відмову довірителя від участі у ФФБ.

 

Управитель, пропонує здійснювати інвестування власними коштами, або кредитуватися в АТ Полтава-банк».

Графік фінансування узгоджується Довірителем з Забудовником.

Управитель ФФБ здійснює контроль за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на об’єкті будівництва, дотриманням технічних характеристик об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, вжиття заходів для усунення виявлених недоліків (ст.13 Закону);

Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником умов та зобов’язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести до:

  1. змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
  2. погіршення споживчих властивостей об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
  3. зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
  4. збільшення строків будівництва більше ніж на дев’яносто днів (Ст.18 Закону).