РОЗДІЛИ

Депозити фізичних осіб

Процентні ставки по депозитним вкладам фізичних осіб в національній валюті

Умови вкладу:

– без поповнення;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– сума вкладу від 1 000,00 грн;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн»;
– при укладенні в системі «Полтава-банк онлайн» додатково +0,5% річних.

Істотні характеристики послуги | Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
15,515на 14 міс.
1514,5на 12 міс.
14,514на 9 міс.
13,513на 6 міс.
12,512на 100 днів
-4на 1 міс.

Скарбниця

Умови вкладу:
– з правом поповнення;
– 100 днів, 6, 9, 12 міс. – поповнення протягом дії договору;
– 14 міс. – поповнення протягом дії договору, але не пізніше ніж за 3 місяці до дня його закінчення;
– мінімальна сума поповнення – 500 грн;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– сума вкладу від 1 000,00 грн;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн»;
– при укладенні в системі «Полтава-банк онлайн» додатково +0,5% річних.

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
1514,5на 14 міс.
14,514на 12 міс.
1413,5на 9 міс.
1312,5на 6 міс.
1211,5на 100 днів
--на 1 міс.

Умови вкладу:
– депозитний вклад для пенсіонерів, що одержують пенсію в АТ”Полтава-банк”
– з правом поповнення протягом дії договору
– мінімальна сума поповнення – 100 грн.
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення)
– сума вкладу від 500,00 грн.

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних щомісяця, %Термін
-на 24 міс.
-на 18 міс.
15на 14 міс.
14,5на 12 міс.
14на 9 міс.
13на 6 міс.
12на 100 днів
-на 1 міс.

Процентні ставки по депозитним вкладам фізичних осіб в доларах США

Класичний

Умови вкладу:
– з поповненням протягом дії договору на 100 днів, 6, 9 місяців;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– без поповнення на 12, 14 місяців;
– сума вкладу від 300,00 (550 000,00) USD;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн».

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
10,9на 14 міс.
0,9 / 2,30,8на 12 міс.
0,80,7на 9 міс.
0,70,6на 6 міс.
0,60,5на 100 днів
--на 1 міс.
--на 10 днів
--на 20 днів

Класичний (нерезидент)

Умови вкладу:
– з поповненням протягом дії договору на 9 місяців;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– без поповнення на 12, 14 місяців;
– сума вкладу від 300,00 USD;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн».

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
10,9на 14 міс.
0,90,8на 12 міс.
0,80,7на 9 міс.
--на 6 міс.
--на 3 міс.
--на 1 міс.
Вклад на вимогу
Істотні характеристики
Договір
0,01 % річних

Процентні ставки по депозитним вкладам фізичних осіб в Євро

Класичний

Умови вкладу:
– з поповненням протягом дії договору на 100 днів, 6, 9 місяців;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– без поповнення на 12, 14 місяців;
– сума вкладу від 300,00 EURO;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн».

 

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
10,9на 14 міс.
0,90,8на 12 міс.
0,80,7на 9 міс.
0,70,6на 6 міс.
0,60,5на 100 днів
--на 1 міс.
--на 10 днів
--на 20 днів

Класичний (нерезидент)

Умови вкладу:
– з поповненням протягом дії договору на 9 місяців;
– повернення вкладу після закінчення строку (без можливості дострокового розторгнення);
– без поповнення на 12, 14 місяців;
– сума вкладу від 300,00 EURO;
– можливо оформити в системі «Полтава-банк онлайн».

Істотні характеристики послуги
Договір

Ставка річних в кінці терміну, %Ставка річних щомісяця, %Термін
--на 24 міс.
--на 18 міс.
10,9на 14 міс.
0,90,8на 12 міс.
0,80,7на 9 міс.
--на 6 міс.
--на 3 міс.
--на 1 міс.
Універсальний Договір банківського обслуговування Переглянути

Умови надання банківських послуг за вкладами

Вклади «Пенсійний вклад накопичувальний»

Вклад для пенсіонерів, що одержують пенсію в АТ”Полтава-банк”

Мінімальна і максимальна сума вкладу.

Мінімальна сума для оформлення вкладу  на вимогу – 1 гривня, 1 долар США, 1 євро, максимальна сума не обмежена.

Мінімальна сума для оформлення строкового вкладу – 500 гривень, 300 доларів США, 300 євро, максимальна сума не обмежена.

Максимальна і мінімальна сума поповнення протягом дії договору:

Мінімальна сума поповнення вкладу на вимогу – 1 гривня, 1 долар США, 1 євро, максимальна сума не обмежена.

Мінімальна сума поповнення: строкового вкладу «Скарбниця» – 500 гривень, «Пенсійний вклад накопичувальний» – 100 гривень; максимальна сума не обмежена.

Мінімальна сума поповнення: строкового вкладу «Класичний», «Класичний (нерезидент)» – 1 долар США, 1 євро, максимальна сума не обмежена.

Термін поповнення строкового банківського вкладу:

Термін поповнення строкового вкладу «Скарбниця», «Пенсійний вклад накопичувальний» – 100 днів, 6, 9, 12 місяців – протягом дії договору; 14 місяців – протягом дії договору, але не пізніше ніж за 3 місяці до дня його закінчення.

Строкового вкладу «Класичний», «Класичний (нерезидент)» – 100 днів, 6, 9 місяців протягом дії договору.

 Термін дії строкового банківського вкладу:

Мінімальний термін дії – 1 місяць, максимальний – 14 місяців.

Можливість оформлення вкладу в системі «Полтава-банк онлайн»:

  • «Стандарт»,
  • «Скарбниця»,
  • «Класичний»,
  • «Класичний (нерезидент)».

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою залучення банківського вкладу (депозиту) або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

1.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по договору строкового банківського вкладу Вкладник та Банк несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

2.

Виплата вкладу проводиться після закінчення строку зберігання коштів. Якщо день повернення суми вкладу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то повернення суми вкладу проводиться Банком наступного робочого дня.

 

3.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги залучення банківського вкладу (депозиту) (крім надання пакета банківських послуг).

 

4.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

5.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.