Вітаємо в АТ Полтава-Банк
РОЗДІЛИ

Платіжні картки

АТ “Полтава-Банк”, турбуючись про своїх клієнтів запровадив у обіг спеціальну пенсійну картку для отримання пенсії, та інших бонусів. Так, наприклад, власникам пенсійної картки надаються переваги у вигляді зменшеного відсотку при отриманні кредиту в АТ “Полтава-Банк”. При сплаті за основні житлово-комунальні послуги (електроенергія, теплоенергія, водопостачання, газ) ви слачуєте комісію за обслуговування зі знижкою. Чимало й інших переваг має програма отримання пенсії на карт рахунок. Завітайте до нас найближчим часом і ви переконаєтеся в цьому.

На даний час АТ Полтава-Банк є членом платіжних систем:

Visa, everywhere you want to be –  Міжнародна платіжна система (Visa International Service Association) платіжною організацією якої є Visa International Service Association, яка знаходиться за адресою: 900 Metro Center Boulevard, Forest City, California 94404, USA, («VISA»)

alt     Національна платіжна система “Український платіжний простір”, платіжною організацією якої є Національний банк Украины, який знаходиться за адресою : Україна, 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

 

Внести наступні зміни до всіх існуючих договорів АТ „Полтава-банк”:

на відкриття карткового рахунку  та обслуговування платіжної картки”:

Вилучити наступний пункт з усіх договорів „на відкриття карткового рахунку  та обслуговування платіжної картки”:

Самостійно списувати з КР Клієнта суму комісійних, згідно з Тарифами, на що клієнт  дає доручення згідно з цим Договором. Списувати комісію за обслуговування рахунку та неповернуту ПК, з подальшим закриттям КР та анулюванням ПК, якщо по КР не здійснюються операції більше року та залишок коштів не перевищує 10 грн., в разі, якщо перевищує 10 грн., щорічно списувати комісію за обслуговування недіючого рахунку. Комісія за обслуговування недіючого рахунку – залишок коштів на рахунку але не більше 10 грн./щорічно.

 

Доповнити наступним пунктом всі договори „на відкриття карткового рахунку  та обслуговування платіжної картки”:

Списувати з КР Клієнта суму комісійних, згідно з Додатком до Договору/ Тарифами Банку, на що Клієнт доручає Банку самостійно (без надання Клієнтом розрахункових документів) списувати зі своїх рахунків в національній та іноземній валюті, відкритих в Банку (в т.ч. рахунків відкритих як фізичній особі-підприємцю) суму вартості послуг по обслуговуванню свого рахунку у відповідності із Додатком до Договору/ Тарифами Банку, в т.ч. суму всіх нарахованих процентів(відсотків), суму овердрафту, комісію за обслуговування, моніторинг рахунку, неактивного рахунку та неповернуту ПК в т.ч. по неактивному рахунку, з подальшим закриттям КР та анулюванням ПК по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розранково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на поточному рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.

При наданні послуг (або виконанні операції), що зазначені у Тарифах, Банк утримує з Клієнта відповідну комісію у відповідності із Тарифами шляхом, зокрема, договірного списання.

Доповнити Додаток 2 до Договорів  

відкриття карткового рахунку та обслуговування  банківської платіжної картки АТ “Полтава-банк”

Послуги (операції)[1] Visa Classic Visa Classic з фото Visa Gold
Комісія за неповернуту ПК по неактивному рахунку7 100,00 грн. але не більше залишку коштів на рахунку (або еквівалент  100 грн. на день списання за курсом НБУ)
Комісія за моніторинг неактивного поточного рахунку по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розранково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом ) 100 грн але не більше залишку коштів на рахунку (або еквівалент  100 грн. на день списання за курсом НБУ)
Комісія за моніторинг неактивного поточного рахунку понад 12 місяців 75 грн щомісяця але не більше залишку коштів на рахунку (або еквівалент  75 грн. на день списання за курсом НБУ)

7поточний рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розранково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на поточному рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.

Звертаємо Вашу увагу в разі кражі/втрати пластикової картки, клієнт має можливість самостійно, терміново заблокувати свою картку наступним шляхом:
Зателефонувати за телефонами:

 Телефон   Робочі дні   Робочі години
 0800-505-555 Без вихідних  Цілодобово
 (0532) 61-00-02  Пн – Пт  8:30 – 17:30
 (0800)-407-009  Пн – Пт  8:30 – 17:30

Клієнт для блокування карти повинен назвати прізвище, ім’я та по батькові; дату народження; кодове слово (вказане в заяві-акцепт).

Шановні Клієнти.
Повідомляємо Вас, що з 30 грудня 2015 року ПАТ «Полтава-Банк» вносить наступні зміни:

– Банк вводить ліміт обов’язкового мінімального не знижувального залишку по всім картрахункам мінімум 10,00 (Десять) гривень.

– Для обрахування процентних доходів за кредитами овердрафт наданих на ПК і витрат за коштами на вимогу на ПК застосовуються метод «факт/факт». Проценти за користування коштами кредиту, простроченою заборгованістю по кредиту та несанкціонованою заборгованістю нараховуються Банком та сплачується Клієнтом в момент проведення капіталізації договору в незалежності від наявності достатнього залишку кредитного ліміту та/або власних коштів Клієнта. Тобто проводиться списання будь-яких нарахованих відсотків в автоматичному режимі з можливістю введення рахунку в дебетовий залишок в незалежності від наявності залишку кредитного ліміту та/або власних коштів Клієнта .

 

Структура Visa

Visa нараховує 20,000 працівників, що працюють в більш ніж 40 офісах по всьому світу, та керується головним офісом з Сан-Франциско, США.

Останнім часом Банк активно впроваджує кредитування клієнтів шляхом надання овердрафту по картковому рахунку такий вид кредитування особливо зручний при купівлі в кредит товарів повсякденного вжитку та побутової техніки.

 

Платіжна картка: зручно, надійно, економно.

Пластиковий «гаманець», який ще зовсім недавно був утіленням за­хідного способу життя, став для українців звичним явищем. Багато хто отримав різноманітні платіжні картки в ПАТ «Полтава-банк», переконавшись у їх зручності та надійності. Наш банк випускає зарплатні, пенсійні, депозит­ні, корпоративні картки УкрКарт, Visa (Еlесtrоn, Сlаssіс, Gold), обслуговує картки Visa, МаstеrСаrd, UnionCard, УкрКарт.

 

Власники платіжних карток ПАТ «Полтава-банк» мають багато пе­реваг. По-перше, зберігання грошей на платіжній картці дає значну еконо­мію часу, оскільки не треба стояти в чергах по зарплату, чекати листоношу з пенсією. Не довше, ніж за годину, надходять на платіжну картку будь-які види нарахувань (зарплати, пенсії, соціальні виплати).

Можливість зекономити не тільки час, але й кошти отримують власники пенсійних карток ПАТ «Полтава-банк», які зі знижкою сплачують за кому­нальні послуги у відділеннях банку. Окрім того, вони можуть оформити спеціальний депозитний вклад «Пен­сійний» за підвищеними відсотками і, навпаки, отримати кредит за змен­шеними процентами. У мережі аптек ТОВ «Ліки Полтавщини» такі клієнти банку мають чималі знижки на прид­бання ліків.

Платіжна картка є не лише гарним засобом заощадження грошей, а й за­собом їхнього примноження, адже на залишок коштів «Полтава-банк» нара­ховує відсотки.

Останнім часом наш банк активно впроваджує кредитування шляхом на­дання овердрафту по картковому ра­хунку на зарплатну, на пенсійну, на депозитну картки. Така послуга особливо зручна при купівлі в кредит товарів повсякденного вжитку та побутової техніки.

Зняти гроші з платіжної картки, виданої «Полтава-банком», можна будь-коли і в будь-якому районному центрі Полтавської області та м. Полтаві. А також по всій Україні у 3000 пунктах видачі готівки та банкоматах 40 банків, з якими «Полтава-банк» уклав догово­ри про партнерські відносини.

Зауважимо, що замовити платіжну картку в ПАТ «Полтава-банк» може будь-який громадянин України, адже згідно із чинним законодавством ко­жен може самостійно обрати банк, че­рез який здійснюватимуться різні види виплат.