РОЗДІЛИ

Депозити юридичних осіб

АТ «Полтава-банк» надає юридичним особам можливість розміщувати тимчасово вільні кошти в національній та іноземних валютах на вигідних умовах.

Депозитний рахунок відкривається безкоштовно. Оформляється приєднанням до Єдиного генерального договору або окремим договором, у якому регламентується сума, дата надходження й повернення коштів, процентна ставка та інші умови.

Повернення коштів з депозитного рахунку, а також нарахованих відсотків здійснюється Банком самостійно на поточний рахунок юридичної особи, зазначений у договорі.

Строки розміщення коштів – від 30 до 365 днів та вклади «на вимогу» та «овернайт».

Банк працює з кожним клієнтом в індивідуальному порядку й  розглядає всі Вашу пропозиції.

Процентні ставки по депозитах юридичних осіб та підприємців

Строк розміщення

На суму від 50 000 до100 000 грн.

На суму від 150 000 до 500 000 грн.

На суму від 550 000 грн. до 1,4 млн. грн.

На суму більше 1,5 млн.грн.

1 місяць

9,0

10,0

11,0

12,0

3 місяця

9,5

10,5

11,5

12.5

6 місяців

10,0

11,0

12,0

13,0

12 місяців

11,0

12,0

12,5

14,0

Вклад «Овернайт»

Від 1 млн.грн. 7-11%

Вклад на вимогу з не знижувальним залишком

 

500 тис.грн. – не знижувальний залишок 4%

Мінімальна сума вкладу 50 000 грн.

АТ «Полтава-банк» надає юридичним особам можливість розміщувати тимчасово вільні кошти в національній та іноземних валютах на вигідних умовах.

Депозитний рахунок відкривається безкоштовно. Оформляється приєднанням до Єдиного генерального договору або окремим договором, у якому регламентується сума, дата надходження й повернення коштів, процентна ставка та інші умови.

Повернення коштів з депозитного рахунку, а також нарахованих відсотків здійснюється Банком самостійно на поточний рахунок юридичної особи, зазначений у договорі.

Строки розміщення коштів – від 14 до 365 днів та вклади «на вимогу».

Банк працює з кожним клієнтом в індивідуальному порядку й  розглядає всі Вашу пропозиції.

Для відкриття депозитного рахунку необхідно надати наступні документи:

  • копію установчого документа (завірену нотаріально або органом реєстрації);
  • копію наказу про призначення першого керівника, який має право діяти від імені організації без доручення (завірену підписом першого керівника та печаткою підприємства);
  • копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати депозитний договір і додаткові угоди до нього – тільки для осіб, чиї повноваження не визначені установчими документами (завірені підписом першого керівника та печаткою підприємства);
  • копію довідки Держкомстату України про включення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України (завірену нотаріально або органом видачі, або підписом уповноваженого співробітника банку);
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (завірену нотаріально або органом видачі, або підписом уповноваженого співробітника Банку);
  • лист, що містить наступну інформацію: реквізити рахунку, на який буде здійснене повернення суми внеску та нарахованих на нього відсотків, – номер рахунку, назва банку, його МФО (якщо перераховується іноземна валюта – додатково реквізити банку-посередника), фактична (поштова) адреса (з підписом першого керівника та печаткою підприємства);
  • Баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату (з підписом першого керівника та печаткою підприємства);
  • лист, що містить інформацію, яка дозволяє провести ідентифікацію фізичних осіб, які є власниками юридичної особи та володіють 10% і більше статутного капіталу, що мають прямий або опосередкований вплив та отримують економічну вигоду від діяльності підприємства. У листі по кожній фізичній особі необхідно вказати, якою частиною статутного капіталу володіє дана фізична особа. Лист повинен бути за підписом керівника (його заступника, скріплений печаткою юридичної особи (відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статті 18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»))
  • – фізична особа – підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі – паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Для відкриття депозитного рахунку (при наявності поточного рахунку в банку):  необхідно надати наступні документи

  • – копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.