Вітаємо в АТ Полтава-Банк
РОЗДІЛИ

Кредит на придбання нерухомості

Кредитування на придбання нерухомості на первинному за загальними умовами:

Кредити надаються на фінансування будівництва квартири на первинному ринку в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає майнові права на нерухомість, яка купується, з подальшим оформленням права власності. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.

Істотні характеристики  |  Договір

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника, % Річна ставка (фіксована), % Термін
кредитування
30 15 до 144 місяців

Кредитування на придбання нерухомості на первинному ринку, яка знаходиться за адресами:

  • Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Полтавська, буд.1, буд. 3
  • Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, буд. 54 Б
  • м. Полтава,  вул. Європейська, буд. 146
  • м. Полтава, вул. Маяковського, 3
Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки та щорічна оцінка, страхування предмету іпотеки після введення будинку в експлуатацію та отримання права власності на нерухоме майно – Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Істотні характеристики  |  Договір

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника, % Річна ставка (фіксована), % Термін
кредитування
15 15 до 144 місяців

Калькулятор


вартість нерухомості, грн


сума першого внеску, грн

% внеску


оберіть термін:погашення


*Розрахунок є орієнтовним.

Розрахунок


Річна ставка


Середньомісячний платіж


Сума кредиту


Додаткові платежі за кредитом

Послуги РКО -

Послуги нотаріуса -


Загалом

Реальна річна процентна ставка

Загальні витрати за кредитом

Загальна вартість кредиту

Попередження для клієнта

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій.

Кредити надаються на вторинному ринку в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає житло, яка купується. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та\або поручительство.

*замість початкового внеску за рахунок коштів позичальника може бути надано додаткове забезпечення вартістю не менше розміру початкового внеску.

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки, щорічна оцінка та страхування нерухомого майна, що надається в іпотеку.


Істотні характеристики  |  Договір

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника, % Річна ставка (фіксована), % Термін
кредитування
30 14 до 144 місяців

Калькулятор


вартість нерухомості, грн


сума першого внеску, грн

% внеску


оберіть термін:погашення


*Розрахунок є орієнтовним.

Розрахунок

Річна ставка


Середньомісячний платіж


Сума кредитуДодаткові платежі за кредитом

  • Послуги РКО -
  • Послуги нотаріуса -
  • Страховка (щорічно) -
  • Оцінка (щорічно) -

Загалом

Реальна річна процентна ставка

Загальні витрати за кредитом

Загальна вартість кредиту

Попередження для клієнта

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій.