РОЗДІЛИ

Кредит на придбання нерухомості

Кредитування на придбання нерухомості на первинному за загальними умовами:

Мета кредиту: фінансування будівництва квартири на первинному ринку в національній валюті.
Забезпечення кредиту: майнові права на нерухомість, яка купується.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки;
після введення будинку в експлуатацію та отримання права власності на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) – щорічна оцінка та щорічне страхування предмету іпотеки.

Істотні характеристики послуги  |  Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника Річна ставка (фіксована) Термін
кредитування
від 30% 20,5% до 120 місяців

Кредитування на придбання нерухомості на первинному ринку, яка знаходиться за адресами:

    • м. Полтава, вул. Степового Фронту 6 (ЖК «Династія»)
Мета кредиту: фінансування будівництва квартири на первинному ринку в національній валюті.
Забезпечення кредиту: майнові права на нерухомість, яка купується.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки; після введення будинку в експлуатацію та отримання права власності на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) – щорічна оцінка та щорічне страхування предмету іпотеки.

Істотні характеристики послуги  |  Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника Річна ставка (фіксована) Термін
кредитування
від 10% 20,5% до 120 місяців
  • м. Полтава, вул. Марії Башкірцевої 20 (ЖК «Пелюстковий»)
Мета кредиту: фінансування будівництва квартири на первинному ринку в національній валюті.
Забезпечення кредиту: майнові права на нерухомість, яка купується.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки; після введення будинку в експлуатацію та отримання права власності на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) – щорічна оцінка та щорічне страхування предмету іпотеки.

Істотні характеристики послуги  |  Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3

Мінімальний початковий внесок за рахунок коштів Позичальника Річна ставка (фіксована) Термін
кредитування
від 15% 20,5% до 120 місяців

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Кредити надаються на вторинному ринку в національній валюті.

*можлива заміна початкового внеску за рахунок коштів позичальника на додаткове забезпечення вартістю не менше розміру початкового внеску.
Мета кредиту: придбання житла на вторинному ринку в національній валюті.
Забезпечення кредиту: житло, яке купується.
Можливе додаткове забезпечення кредиту: інше майно позичальника (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.
Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки, щорічна оцінка та щорічне страхування предмету іпотеки.


Істотні характеристики послуги  |  Договір | Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3

* Початковий внесок за рахунок коштів Позичальника, % Річна ставка (фіксована), % Термін
кредитування
30 20 до 120 місяців

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

ПАМ’ЯТКА

  1. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості позичальника – фізичної особи не здійснює залучення колекторських компаній.
  2. Позичальник – фізична особа має право здійснювати погашення простроченої заборгованості шляхом безготівкового перерахування коштів на власний поточний рахунок та/або внесенням готівкою в касу Банку на поточний та/або позиковий рахунок  з дозволу Банку, та іншими шляхами передбаченими умовами договорів заключеними АТ «Полтава-банк» з позичальником.
  3. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості керується вимогами встановленими статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування»

 

Порядок комунікації з боржниками.