РОЗДІЛИ

Кредит на придбання автотранспорту – Test

 КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ  АВТОТРАНСПОРТУ НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ

Кредити надаються на придбання транспортних засобів в автосалоні в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає автотранспорт, яка належить Позичальнику або майновому Поручителю на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору застави, щорічна оцінка (починаючи з 2-го року) та щорічне страхування автотранспорту (повне КАСКО).

Початковий внесок

за рахунок коштів Позичальника

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

20% 16% до 84 місяців

Істотні характеристики   |   Договір

Калькулятор


вартість авто, грн


сума першого внеску, грн

% внеску


оберіть термін:погашення


*Розрахунок є орієнтовним.

Розрахунок

Річна ставка


Середньомісячний платіж


Сума кредитуДодаткові платежі за кредитом

Послуги РКО -

Послуги нотаріуса -

Страхування транспортного засобу (КАСКО) -

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування -


Загалом

Реальна річна процентна ставка

Загальні витрати за кредитом

Загальна вартість кредиту

Попередження для клієнта

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій.