РОЗДІЛИ

Кредит на картковий рахунок

Кредити надаються працівникам на зарплатні карткові рахунки установ та організацій, які стабільно обслуговуються в банку. В забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Розмір кредитного ліміту*

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної  суми боргу

До 1-ї чистої середньомісячної  заробітної плати (включно)

33 %

12 місяців

з правом пролонгації на наступний період

без графіка погашення **

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: без забезпечення.

Можливе додаткове забезпечення кредиту: забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Обов’язкові умови:

 • отримання заробітної плати на картковий рахунок,
 • стаж роботи на підприємстві не менше 6 місяців,
 • вік позичальника від 21 року до 70 років,
 • повне погашення кредиту та відсотків при звільненні та переходу заробітної плати до іншої фінансової установи.

При кожній пролонгації строку дії Кредитного ліміту на наступний період, Банк переглядає/змінює розмір процентної ставки за користування Кредитним лімітом та встановлює її у розмірі, що буде чинною в Банку на дату виконання Банком такої пролонгації, на весь новий строк дії Кредитного ліміту.

____

* при бажанні клієнта оформити більше ніж 1 чистої заробітної плати , оформляється тільки продукт «Кредитна картка» .

** за рішенням кредитного комітету Банку можливо бути прийнято графік погашення рівними частинами;

Істотні характеристики послуги Публічний договір  |  Заява-Договір

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Кредити надаються пенсіонерам, які отримують пенсію з УПФУ та стабільно обслуговуються в банку. В забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Розмір кредитного ліміту

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної  суми боргу

до 2000,00 (включно)

33 %

12 місяців

з правом пролонгації на наступний період*

погашення основної суми боргу на момент пролонгації

до 2-х пенсій

33 %

12 місяців

погашення основної суми рівними частинами щомісячно

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: без забезпечення.

Можливе додаткове забезпечення кредиту: забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Обов’язкові умови: отримання пенсії на картковий рахунок, вік позичальника до 70 років, повне погашення кредиту та відсотків при переході пенсії до іншої фінансової установи.

____

*При кожній пролонгації строку дії Кредитного ліміту на наступний період, Банк переглядає/змінює розмір процентної ставки за користування Кредитним лімітом та встановлює її у розмірі, що буде чинною в Банку на дату виконання Банком такої пролонгації, на весь новий строк дії Кредитного ліміту.

Істотні характеристики послуги  |  Публічний договір  |  Заява-Договір

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Розмір кредитного ліміту

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної  суми боргу
не більше 70% від депозиту*

 

При забезпеченні депозиту в гривні: ставка по депозиту + процентна маржа 4%

 

При забезпеченні депозиту в валюті:

ставка по депозиту «Стандарт» в гривні на такий же строк розміщення  + процентна маржа 4%

Строк дії депозиту, але не менше 45 днів та не більше 12 місяців

без графіка погашення

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: майнові права на депозит в національній та іноземній валюті.

 

Обов’язкові умови: обтяжується в Державному реєстрі рухомого майна.

____

* при бажанні клієнта оформити більше розмір кредиту ніж 70 % від депозиту, приймається за рішенням кредитного комітету Банку.

Істотні характеристики послуги  |  Публічний договір  |  Заява-Договір

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Сума кредиту *

 

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної  суми боргу

до 50 000,00

36 % 36 місяців

погашення основної суми рівними частинами щомісячно

до 100 000,00

(сума кредитного ліміту становить не більше 5-ти середньомісячних чистих заробітних плат)

36 % 36 місяців

з правом пролонгації на наступний період**

погашення основної суми боргу на момент пролонгації

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: без забезпечення.

Можливе додаткове забезпечення кредиту: забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

РКО – згідно затвердженого пакету тарифів «Кредитна картка»

____

*розмір суми кредиту приймається рішенням кредитного комітету Банка, в залежності від розміру доходів, кредитної історії та інших факторів фінансово-майнового стану позичальника.

**При кожній пролонгації строку дії Кредитного ліміту на наступний період, Банк переглядає/змінює розмір процентної ставки за користування Кредитним лімітом та встановлює її у розмірі, що буде чинною в Банку на дату виконання Банком такої пролонгації, на весь новий строк дії Кредитного ліміту.

Істотні характеристики послуги (погашення щомісячно)  | Істотні характеристики послуги (погашення в кінці)  | | Публічний договір  |  Заява-Договір

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНИХ ЛІМІТІВ НА ЗАРПЛАТНІ КАРТКОВІ РАХУНКИ

 ПРАЦІВНИКАМ БАНКА

 

Розмір кредитного ліміту

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної  суми боргу

До 2-х чистих середньомісячних заробітних плат (включно)

22,7% 12 місяців

з правом пролонгації на наступний період

без графіка погашення

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: без забезпечення.

Можливе додаткове забезпечення кредиту: забезпечення може додатково надаватися за вимогою банку – порука фізичної особи.

Обов’язкові умови:

 • отримання заробітної плати на картковий рахунок;
 • стаж роботи на підприємстві: не менше 6 місяців (ініціатива клієнта), не менше 3 місяців (автоматична система ухвалення рішень);
 • вік позичальника від 21 року;
 • повне погашення кредиту та відсотків при звільненні.

При кожній пролонгації строку дії Кредитного ліміту на наступний період, Банк переглядає/змінює розмір процентної ставки за користування Кредитним лімітом та встановлює її у розмірі, що буде чинною в Банку на дату виконання Банком такої пролонгації, на весь новий строк дії Кредитного ліміту.

 

ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНИХ ЛІМІТІВ НА ПЛАСТИКОВУ КАРТКУ ПРАЦІВНИКАМ БАНКА «КРЕДИТНА КАРТКА»

 

Розмір кредитного ліміту*

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

Графік погашення основної суми боргу
до 50 000,00* 22,7% 36 місяців

рівними частинами щомісячно

До 1-ї чистої середньомісячної заробітної плати (включно) 22,7 % 12 місяців

з правом пролонгації на наступний період**

без графіка погашення

Мета кредиту: на споживчі цілі.

Забезпечення кредиту: без забезпечення.

Можливе додаткове забезпечення кредиту: забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка – порука фізичної особи.

РКО – згідно затвердженого пакету тарифів «Кредитна картка».

____

*розмір кредитного ліміту приймається рішенням кредитного комітету Банку, в залежності від розміру доходів, кредитної історії та інших факторів фінансово-майнового стану позичальника.

**При кожній пролонгації строку дії Кредитного ліміту на наступний період, Банк переглядає/змінює розмір процентної ставки за користування Кредитним лімітом та встановлює її у розмірі, що буде чинною в Банку на дату виконання Банком такої пролонгації, на весь новий строк дії Кредитного ліміту.

Істотні характеристики послуги (12 міс. погашення в кінці)  | Істотні характеристики послуги (36 міс. погашення щомісячно)Публічний договір  |  Заява-Договір

Попередження про можливі наслідки для клієнта у разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги.

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом:

Не передбачена відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, у разі укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) згідно п.6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

У разі невиконання клієнтом  обов’язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня) згідно до умов такого договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено умовами договору про споживчий кредит або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних  матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

ПАМ’ЯТКА

 1. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості позичальника – фізичної особи не здійснює залучення колекторських компаній.
 2. Позичальник – фізична особа має право здійснювати погашення простроченої заборгованості шляхом безготівкового перерахування коштів на власний поточний рахунок та/або внесенням готівкою в касу Банку на поточний та/або позиковий рахунок  з дозволу Банку, та іншими шляхами передбаченими умовами договорів заключеними АТ «Полтава-банк» з позичальником.
 3. АТ «Полтава-банк» при врегулюванні простроченої заборгованості керується вимогами встановленими статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування»

 

Порядок комунікації з боржниками.